Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Naše poslanie

Poslaním neziskovej organizácie je podpora a pomoc jednotlivcom a rodinám v núdzi  nachádzajúcim sa v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozených násilím alebo sociálnym vylúčením. Jazmín n.o. pôsobí v oblasti poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie v meste Handlová s pôsobnosťou v Trenčianskom samosprávnom kraji, pričom rešpektuje a podporuje obnovu, rozvoj schopností a zručností, zachovanie vlastnej identity, osobnej integrity a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral.

Cieľom poskytovaných sociálnych služieb krízovej intervencie je poskytnúť fyzickej osobe alebo rodine v nepriaznivej sociálnej situácii ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,  nevyhnutné ošatenie a obuv a zároveň zabezpečiť rozvoj pracovných zručností a pomoc pri pracovnom uplatnení.