Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kto sme

       

      Jazmín n. o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné     

      služby  v zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie.

       Našim cieľom je poskytovanie pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v krízove životnej

       situácii.  Prijímateľmi sociálnych služieb krízovej intervencie v útulku

       sú týrané ženy, matky s deťmi v krízovej situácii,  ľudia bez 

       domova vrátane seniorov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi.

     

 Snažíme sa vrátiť ľudí znovu do bežného života...

                                                                                                                                   

ADRESA:

Jazmín n.o.       Ferka  Nádaždyho  103/4    972 51 Handlová

Telefónne kontakty

vrátnica - ústredňa

+421 46  519 85 30

riaditeľka

+421 46  519 85 31
+421 905 342 880 
jazmin.handlova@gmail.com

sociálny pracovník

+421 46 519 85 35           
jazmin.prockova@gmail.com  
jazmin.sucharova@gmail.com

administratívna pracovníčka

+421 46 519 85 33           
+421 917 875 304            
jazmin.foktova@gmail.com

Jazmín n.o.  zastrešuje:

 

Útulok pre ľudí bez domova a útulok pre rodiny     

kapacita 24 miest                                                                                   
Ferka Nádaždyho 103/4972 51 Handlová

Útulok pre ľudí bez domova a útulok pre rodiny   
kapacita 21 miest                                                                                 
Partizánska 143/32
972 51 Handlová                                                         

                   

Ak máte akúkoľvek otázku, kontaktujte nás e-mailom:

 jazmin.handlova@gmail.com  alebo telefonicky na vyššie uvedených číslach.