Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jazmín n.o.

Útulok pre rodiny DORKA

Nakoľko v meste Handlová nebolo v prevádzke žiadne zariadenie so zameraním na sociálnu pomoc pre matky s deťmi, ktoré sú týrané, zanedbávané, prípadne sa ocitli v hmotnej núdzi, či zostali bez strechy nad hlavou. Mesto malo prioritný záujem vytvoriť podmienky pre sprevádzkovanie požadovaného typu sociálneho zariadenia pre uvedenú skupinu občanov, čím by došlo k výraznému skvalitneniu podmienok ich života.

Vedenie mesta bolo pri riešení tejto problematiky mimoriadne ústretové. Zariadenie pre osamelých rodičov bolo sprevádzkované dňa 11. 11. 2004.

V zariadení sa poskytuje poradenstvo a bývanie osamelému rodičovi maloletého alebo osamelému rodičovi s maloletým, ktorých život alebo zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého, takisto aj osamelej tehotnej žene, ktorá sa ocitla v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia.

Úspešným zrealizovaním zariadenia sa naplnil jeden z prioritných cieľov orgánov mesta.


 


638736

Úvodná stránka