Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jazmín n.o.

Naše plány

Sme si vedomí, že ekonomická situácia neziskovej organizácie nie je práve ideálna, no napriek tomu sa všetci snažíme za maximálnych úsporných opatrení udržať prevádzku jednotlivých zariadení sociálnych služieb. Dokážeme poskytnúť pomoc všetkým vrstvám obyvateľstva od detí, cez matky s deťmi až po dospelých ľudí, ktorí sa či už svojou alebo cudzou vinou ocitli na ulici. Od MPSVaR SR sme žiadali o dotáciu z výťažku lotérií. Naša žiadosť bola úspešná a získali sme 1.milión Sk na rekonštrukciu Humanitného centra - útulku. V roku 2007 začneme s rekonštrukciou , vďaka, ktorej budeme môcť skvalitniť poskytované služby a úroveň bývania, nakoľko budova si nutne vyžadovala rekonštrukciu. Na základe dobrých skúseností s uchádzačmi o zamestnanie zaradených na dobrovoľnícku činnosť a viditeľných pozitívnych zmien v našej neziskovej organizácií by sme chceli naďalej pokračovať v tomto projekte. Bez dobrovoľníckych činností by sme neboli schopní udržať prevádzkyschopnosť našich zariadení. Vďaka dobrovoľníckej činnosti motivujeme aj našich klientov k návratu do bežného života a práve vďaka tomu si naši klienti – bezdomovci uvedomili nutnosť zmeny svojho života.

 

    Pozitívnym ukazovateľom užitočnosti našej práce je aj fakt, že sa nám podarilo viacerých klientov začleniť do bežného života, mamičky s deťmi majú vlastné bývanie a postupne sa im podarilo aj zamestnať sa. Najväčšou odmenou je stretať týchto usmiatych ľudí na ulici v meste. Vtedy vieme, že naša práca, nech je akokoľvek namáhavá a ekonomicky náročná, má zmysel. Podarilo sa nám zachrániť nejednu rodinu.


 


638731

Úvodná stránka