Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jazmín n.o.

Humanitné centrum - útulok

„Nádej na dôstojný život”

Objekt, v ktorom sídli útulok je situovaný na periférii mesta. Jedná sa o starší objekt – rodinný dom, v ktorom, vzhľadom na zmenu účelu využitia bolo potrebné pred sprevádzkovaním vykonať nevyhnutné úpravy. Prebehli malé rekonštrukčné práce vykonané svojpomocne. Zariadenie bolo sprevádzkované dňa 22. 12. 2003 a prijali sme prvých 5 klientov. Od 16. 1 .2004 sa stala prevádzkovateľom útulku nezisková organizácia Jazmín.

Klientom v zariadení je poskytovaná sociálna starostlivosť, poradenstvo, prístrešie a zaopatrenie. Každý klient má pridelené povinnosti a musí v prospech zariadenia pracovať minimálne 5 hodín denne. Práce sú zamerané na pestovanie zeleniny v záhrade pri objekte, chov hydiny, ošípaných, králikov, pomoc podnikateľským subjektom a starým osamelým občanom mesta.

Zapájaním do pracovných činností sa snažíme udržať alebo vytvoriť u klientov pracovné návyky a zároveň ich podporovať v záľubách.


 


638747

Úvodná stránka